schultheiss architecten
Schultheiss architecten | projectstart | woningbouw | utiliteitsbouw | restauratie & renovatie | VvE beheer | gezondheidszorg
Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten
Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten
Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten
       
       

 Uw eigen huis bouwen
 Uitgangspunten van uw kavel
 Opstellen programma van eisen
 Voorlopig ontwerp met globale kostenraming
 Definitief ontwerp
 Bestek en bestektekeningen
 Bouwen van uw woning
 Opleveren van uw woning

Bouwen van uw woning

U maakt de keuze voor de aannemer op basis van de uitgebrachte offertes.

Samen met de aannemer wordt een tijdschema opgesteld wanneer wat gereed is en wanneer u facturen kunt verwachten van de aannemer.

Uw architect maakt de werktekeningen. Deze vergrote tekeningen laten alle details zien om uw woning te kunnen bouwen.

Tijdens de bouwwerkzaamheden controleert u samen met uw architect of ook wordt uitgevoerd zoals hetgeen is afgesproken. Op geregelde tijden wordt een bouwvergadering gehouden om de gang van zaken te bespreken en vast te leggen.

schultheiss architecten