schultheiss architecten
Schultheiss architecten | projectstart | woningbouw | utiliteitsbouw | restauratie & renovatie | VvE beheer | gezondheidszorg
Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten
Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten
Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten
       
       

 Uw eigen huis bouwen
 Uitgangspunten van uw kavel
 Opstellen programma van eisen
 Voorlopig ontwerp met globale kostenraming
 Definitief ontwerp
 Bestek en bestektekeningen
 Bouwen van uw woning
 Opleveren van uw woning

Bestek en bestektekeningen

Het bestek is een technische omschrijving van de toe te passen materialen voor uw woning en een juridsich gedeelte waarin ook bijvoorbeeld de benodigde garanties worden geregeld.

De bestektekeningen zijn volledige tekeningen die geschikt zijn voor de bouwvergunningsaanvraag bij de gemeente en geschikt zijn om, samen met het bestek, offertes bij aannemers aan te vragen.

schultheiss architecten