schultheiss architecten
Schultheiss architecten | projectstart | woningbouw | utiliteitsbouw | restauratie & renovatie | VvE beheer | gezondheidszorg
Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten
Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten
Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten
       
       

›› Uw eigen huis bouwen
›› Uitgangspunten van uw kavel
›› Opstellen programma van eisen
›› Voorlopig ontwerp met globale kostenraming
›› Definitief ontwerp
›› Bestek en bestektekeningen
›› Bouwen van uw woning
›› Opleveren van uw woning

Definitief ontwerp

Het ontwerp wordt gedetailleerd en verder uitgewerkt.
Uiteraard steeds in overleg met u. Een raming van de te verwachten kosten kan nauwkeuriger worden bepaald.

Het definitief ontwerp is geschikt voor beoordeling door de Welstandscommissie om vervolgens het ontwerp verder uit te werken tot bestektekeningen.

schultheiss architecten