schultheiss architecten
Schultheiss architecten | projectstart | woningbouw | utiliteitsbouw | restauratie & renovatie | VvE beheer | gezondheidszorg
Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten
Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten
Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten
       
       

 Uw eigen huis bouwen
 Uitgangspunten van uw kavel
 Opstellen programma van eisen
 Voorlopig ontwerp met globale kostenraming
 Definitief ontwerp
 Bestek en bestektekeningen
 Bouwen van uw woning
 Opleveren van uw woning

Voorlopig ontwerp met globale kostenraming

Naar aanleiding van uw programma van eisen met uw aangegeven budget vervaardigd uw creatieve architect een voorlopig ontwerp met een globale raming van de kosten.

Het voorlopig ontwerp geeft een beeld van de gewenste woonsfeer.

De globale raming van de bouwkosten geeft een beeld van de te verwachten kosten zoals de bouwkosten, eventuele kosten voor grondonderzoek, honorarium van constructeur en architect en legeskosten voor de bouwaanvraag van de gemeente.

Daarnaast zijn er nog bijkomende kosten zoals financieringskosten, dubbele woonlasten, verhuiskosten en kosten voor de nieuwe inrichting.

schultheiss architecten