schultheiss architecten
Schultheiss architecten | projectstart | woningbouw | utiliteitsbouw | restauratie & renovatie | VvE beheer | gezondheidszorg
Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten
Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten
Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten
       
       

›› Uw eigen huis bouwen
›› Uitgangspunten van uw kavel
›› Opstellen programma van eisen
›› Voorlopig ontwerp met globale kostenraming
›› Definitief ontwerp
›› Bestek en bestektekeningen
›› Bouwen van uw woning
›› Opleveren van uw woning

Uitgangspunten van uw kavel

Uw bouwkavel is voorzien van bouwvoorschriften. Deze kunt u vinden in het Bouwbesluit en in het gemeentelijke bestemmingsplan. Het bestemmingsplan bepaalt bijvoorbeeld de maximale inhoud van uw woning en de situering van uw woning op uw kavel.

Daarnaast kan een zogenaamd beeldkwaliteitplan opgesteld zijn waarin nadere eisen en wensen voor uw woning zijn verwoord, bijvoorbeeld kleur- en materiaalgebruik en de gewenste uitstraling.

Ook is belangrijk hoe uw bouwkavel is gesitueerd ten opzichte van de omgeving. U kunt hierbij denken aan de bezonning, mooie zichtlijnen, bestaande bomen, ligging van gebouwen in de directe omgeving en openbaar en privι gebied.

Voor de bouwkosten is onder andere de grondgesteldheid van belang. Kan er "op staal" worden gefundeerd, moet grondverbetering toegepast worden worden of moet er geheid worden?
Hoe hoog is de grondwaterstand? Waar is de draagkrachtige laag in de bodem?

schultheiss architecten