schultheiss architecten
Schultheiss architecten | projectstart | woningbouw | utiliteitsbouw | restauratie & renovatie | VvE beheer | gezondheidszorg

Ieder appartementencomplex dient een Vereniging van Eigenaren (VvE) te hebben.

YOS VvE-beheer staat borg voor probleemloos bestuurlijk functioneren van uw VvE met als resultaat het goed onderhouden van de gemeenschappelijke delen.

In samenwerking met Schultheiss Architecten kan YOS deze werkzaamheden voor uw VVE verrichten. Hierbij verricht Schultheiss Architecten alle bouwkundige zaken en verzorgt YOS de secretariële- en administratieve werkzaamheden.

YOS VvE-beheer bestuurt uw VvE op basis van de Nationale beoordelingsrichtlijn voor het Procescertificaat voor de Vereniging van Eigenaars. Deze richtlijn stelt eisen aan beheersing en borging van de kwaliteit van het bestuurlijk proces en stelt eisen aan beheersing en borging van de kwaliteit van de gemeen-schappelijke delen van de Vereniging van Eigenaars.
Indien u dit wenst begeleiden wij u tot het verkrijgen van het Procescertificaat voor Vereniging van Eigenaars dat u een gewaarborgd objectief inzicht geeft omtrent het functioneren van de VvE zowel in bestuurlijk als in bouwkundig opzicht.

Klik hier om te zien welke werkzaamheden wij voor uw Vve kunnen verrichten of verzorgen.