schultheiss architecten
Schultheiss architecten | projectstart | woningbouw | utiliteitsbouw | restauratie & renovatie | VvE beheer | gezondheidszorg
Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten
Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten
Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten
       
       

 Uw eigen huis verbouwen of uitbreiden
 Uitgangspunten van uw woning en kavel
 Opstellen programma van eisen
 Bouwvergunning nodig?
 Voorlopig ontwerp met globale kostenraming
 Definitief ontwerp
 Bestek en bestektekeningen
 Verbouwen of uitbreiden van uw woning

 Opleveren van uw verbouwing of uitbreiding

Opleveren van uw verbouwing of uitbreiding

Als de aannemer gereed is wordt uw verbouwing of uitbreiding opgeleverd.

Uw architect heeft tijdens het bouwproces al eventuele afwijkingen of fouten geconstateerd en laten verhelpen. Bij de oplevering worden deze punten nogmaals gecontroleerd.

De aannemer krijgt voor het oplossen van eventuele nieuwe punten een bepaalde tijd.

U kunt nu genieten van extra woonplezier in uw verbouwde of uitgebreide woning!

schultheiss architecten