schultheiss architecten
Schultheiss architecten | projectstart | woningbouw | utiliteitsbouw | restauratie & renovatie | VvE beheer | gezondheidszorg
Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten
Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten
Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten
       
       

 Uw eigen huis verbouwen of uitbreiden
 Uitgangspunten van uw woning en kavel
 Opstellen programma van eisen
 Bouwvergunning nodig?
 Voorlopig ontwerp met globale kostenraming
 Definitief ontwerp
 Bestek en bestektekeningen
 Verbouwen of uitbreiden van uw woning
 Opleveren van uw verbouwing of uitbreiding

Verbouwen of uitbreiden van uw woning

U maakt de keuze voor de aannemer op basis van de uitgebrachte offertes.

Samen met de aannemer wordt een tijdschema opgesteld wanneer wat gereed is en wanneer u facturen kunt verwachten van de aannemer.

Uw architect maakt de werktekeningen. Deze vergrote tekeningen laten alle details zien om uw verbouwing of uitbreiding te kunnen realiseren.

Tijdens de bouwwerkzaamheden controleert u samen met uw architect of ook wordt uitgevoerd zoals hetgeen is afgesproken. Op geregelde tijden wordt een bouwvergadering gehouden om de gang van zaken te bespreken en vast te leggen.

schultheiss architecten