schultheiss architecten
Schultheiss architecten | projectstart | woningbouw | utiliteitsbouw | restauratie & renovatie | VvE beheer | gezondheidszorg
Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten
Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten
Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten
       
       

 Uw eigen huis verbouwen of uitbreiden
 Uitgangspunten van uw woning en kavel
 Opstellen programma van eisen
 Bouwvergunning nodig?
 Voorlopig ontwerp met globale kostenraming
 Definitief ontwerp
 Bestek en bestektekeningen
 Verbouwen of uitbreiden van uw woning
 Opleveren van uw verbouwing of uitbreiding

Voorlopig ontwerp met globale kostenraming

Naar aanleiding van uw programma van eisen met zo mogelijk uw aangegeven budget vervaardigd uw creatieve architect een voorlopig ontwerp met een globale raming van de kosten.

Het voorlopig ontwerp geeft een beeld van de gewenste verbouwing of uitbreiding.

De globale raming van de bouwkosten geeft een beeld van de te verwachten kosten zoals de bouwkosten, eventuele kosten voor grondonderzoek bij uitbreiding, eventuele sloopkosten, honorarium van constructeur indien van toepassing, honorarium architect, legeskosten voor de bouwaanvraag van de gemeente, etc.

Daarnaast zijn er nog bijkomende kosten zoals financieringskosten en kosten voor de nieuwe inrichting.

schultheiss architecten