schultheiss architecten
Schultheiss architecten | projectstart | woningbouw | utiliteitsbouw | restauratie & renovatie | VvE beheer | gezondheidszorg
Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten
Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten
Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten
       
       

 Uw eigen huis verbouwen of uitbreiden
 Uitgangspunten van uw woning en kavel
 Opstellen programma van eisen
 Bouwvergunning nodig?
 Voorlopig ontwerp met globale kostenraming
 Definitief ontwerp
 Bestek en bestektekeningen
 Verbouwen of uitbreiden van uw woning
 Opleveren van uw verbouwing of uitbreiding

Bouwvergunning nodig?

Als u bouwwerkzaamheden wilt gaan uitvoeren, heeft u in principe een bouwvergunning nodig. Dit geldt niet voor kleine, onopvallende bouwwerken.

Het ministerie van VROM heeft hiervoor regels opgesteld.

Onderzoek hier of u vergunningsvrij mag bouwen of dat u een reguliere bouwvergunning of een lichte bouwvergunning nodig heeft.

Bekijk hier de VROM-brochure "Spelregels voor bouwen en verbouwen".

schultheiss architecten