schultheiss architecten
Schultheiss architecten | projectstart | woningbouw | utiliteitsbouw | restauratie & renovatie | VvE beheer | gezondheidszorg
Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten
Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten
Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten Klik hier om het plaatje te vergroten
       
       

 Uw eigen huis verbouwen of uitbreiden
 Uitgangspunten van uw woning en kavel
 Opstellen programma van eisen
 Bouwvergunning nodig?
 Voorlopig ontwerp met globale kostenraming
 Definitief ontwerp
 Bestek en bestektekeningen
 Verbouwen of uitbreiden van uw woning
 Opleveren van uw verbouwing of uitbreiding

Uitgangspunten van uw woning en kavel

Uw bouwkavel is voorzien van bouwvoorschriften. Deze kunt u vinden in het Bouwbesluit en in het gemeentelijke bestemmingsplan. Het bestemmingsplan bepaalt bijvoorbeeld de maximale inhoud van uw woning, de mogelijkheden voor uitbreiding van uw woning en de situering van een uitbreiding op uw kavel.

Daarnaast kan een zogenaamd beeldkwaliteitplan opgesteld zijn waarin nadere eisen en wensen voor uw woning zijn verwoord, bijvoorbeeld kleur- en materiaalgebruik en de gewenste uitstraling.

Bij uitbreiding is het ook belangrijk hoe uw woning is gesitueerd ten opzichte van de omgeving. U kunt hierbij denken aan de bezonning, mooie zichtlijnen, bestaande bomen, ligging van gebouwen in de directe omgeving en openbaar en priv gebied.

Voor de bouwkosten is bij uitbreiding onder andere de grondgesteldheid van belang. Kan er "op staal" worden gefundeerd, moet grondverbetering toegepast worden worden of moet er geheid worden?
Hoe hoog is de grondwaterstand? Waar is de draagkrachtige laag in de bodem?

Bij verbouw en uitbreiding is de bestaande situatie van uw woning van belang. Vaak heeft u hiervan nog bestaande tekeningen. Als deze tekeningen niet beschikbaar zijn dan kan de bestaande situatie worden ingemeten en in kaart worden gebracht.

schultheiss architecten